Facilities

Facilities

शाळेची प्रशस्त इमारत

शाळेचे प्रशस्त क्रीडांगण

ऑफिस रूम

स्कूल बसची सोय


वाद्य वृंद

प्रशस्त वर्ग खोल्या

प्रयोगशाळा

शिक्षक कक्ष


मिलीटरी रूम

वसतिगृह

कलादालन

संगणक कक्ष


सुसज्ज ग्रंथालय

बँड पथक

इ-लर्निंग सुविधा

मेस


जिमखाना (क्रीडा रूम )

सायन्स लॅब

ज्ञानरचनावादी पाठ

स्कूल गणवेश


वॉशिंग मशीनची सोय


वैद्यकीय सेवा